#

DDA -Dynamic Data Access, merkezi ve soyutlaştırılmış Veri Erişim Yönetim ürünümüz. Veritabanlarının yaptığı kimlik doğrulama (Authentication) ve yetki kontrolü (Authorization) işlemlerini üst katmanda gerçekleştirir. Yetki control işlemlerini teknik ekiplerden (DBA) alarak bir süreç dahilinde veri sahiplerinin sorumluluğuna aktarır.

 • Fonksiyonel Özellikleri:
  • Veritabanı erişimi için LDAP üzerinden kullanıcı kimlik doğrulama
  • Veritabanı obje yetki ve erişim kontrolü
  • Veritabanı kullanıcı tekilleştirme imkanı sağlar.
  • Kolay ve hızlı kurulum.
  • Web tabanlı yetki bazlı kolay kullanım arayüzüne sahiptir.
  • Tüm uygulamalar (Toad, Dbeaver, BO, MSTR, Web GUI uygulamaları vb.) ile uyumlu ve sorunsuz çalışır.
  • Kullanıcılara rol bazlı farklı güvenlik seviyeleri tanımlanabilmesine imkan verir.
  • Bağlantı bilgileri (jdbc, odbc, ), Network bilgileri (IP, host name, mac adresi), uygulama bilgileri (veriye erişen uygulamanın ismi) gibi birçok veri değerlendirilerek kullanıcıların dinamik rol değişimi sağlayabilir.
  • Onlarca Maskeleme/Şifreleme/Anonimleştirme metotlarına ek olarak; veri saklama (kolon yada satır olarak), koşullu maskeleme, veri içeriği parçalı maskeleme, veri karıştırma, satır limiti gibi üst seviye özelliği barındırır.
  • Kullanıcıların kendi özel maskeleme algoritmanı, yöntemlerini oluşturup kullanabilmesine imkan tanır.
  • Sorgu tipi bazlı yetkilendirme yapılabilir.
  • Maskeleme kurallarını ve role’leri tanımlanan zaman aralıklarında işletebilme özelliğine sahiptir.
  • Gerçek zamanlı uyarı ve alarm mekanizmasına sahiptir.
  • Hedefli sorgu tespiti ve uygun aksiyonu alabilme özelliğine sahiptir.
  • Detalı Loglama mekanizmasına sahiptir.
  • Kullanıcı-rol yönetiminde LDAP desteği mevcuttur.
  • Erişim, trend ve risk takibi altyapısı sunar.
  • Geçmişe dönük sorgular analiz edilerek bilgi güvenliğini tehdit eden sorgu, kişi ve de bilgisayarın tespit edilmesine olanak sağlar.
 • Teknik Özellikleri:
  • Çoklu kurulum, iş ve iş parçacığı desteklenmektedir.
  • Yüksek erişilebilirlik (high availibility) ve yük paylaşımı (load balancing) için yatay mimariye sahiptir.
  • LDAP entegrasyonu sayesinde kurumsal kimlik doğrulama ile giriş imkanı sunar.
  • Desteklenen ilişkisel veritabanları:
   • Oracle
   • SQL Server
   • IBM DB2 (LUV, Z/Os)
   • PostgreSQL