Veriskop, 2000’li yılların başından beri gelen bilgi, birikim ve tecrübeleri ile karmaşık bilgi güvenliği yazılımları ve katma değerli ürünler geliştirmek için 2018 yılında i2i’ın elinde bulundurduğu bilgi güvenliği yazılımlarını kendi bünyesine geçirerek i2i iştiraki olarak kurulan bir AR-GE şirketidir. Seksen’in üzerindeki mühendis kökenli personeli ile İstanbul’un üç teknoloji geliştirme merkezinde –YTÜ Teknoken, İTÜ Arı Teknokent ve Teknopark İstanbul hizmet vermektedir.

Veriskop’un kurulma amaçlarının başında bilgi güvenliği konusunda uçtan uca entegre çözümler geliştiren global firmalara rakip olacak yerli bir ARGE şirketi olmaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda kuruluşundan bu yana tüm çalışmalarına devam etmektedir.

Veriskop, kısa sürede rekabetçi ve zorlu bilgi güvenliği pazarında önemli ürün ve hizmetlere imza atarak başarısını kanıtlamıştır. Bilgi güvenliği temini konusunda Telekom, Bankacılık, Sigorta, Taşımacılık gibi bir çok sektördeki öncü firmaların tercihi olmuştur.

Veri kaybı riskleri ve yasal düzenlemeler firmaları bilgi güvenliğine daha fazla dikkat etmeye ve bu konuda çaba harcamaya zorlamaktadır. Veriskop, bu noktada şirketlere GDPR, SOX, GLBA, PCI DSS'ye uyum için entegre, merkezi ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.


  • Veriskop yazılım ve katma değerli ürünlerini geliştirirken beş ana kritere önem verir:
  • Teknoloji: Tüm ürünler, market gereksinimleri ile güncel teknoloji standartlarının harmanlanması geliştirilir.
  • Kullanışlılık: Tüm ürünlerin, önyüzleri ve backend sistemleri gerek son kullanıcılar gereksede operasyon ekiplerinin kolay kullanımı için HCI göz önüne alınarak geliştirilir.
  • Esneklik: Tüm ürünler, değişik sektör ve marketlerdeki firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yatay büyümeye imkan veren, modüler bir mimari ile geliştirilir.
  • Güvenlik: Tüm ürünler, bilgi güvenliğini sağlamak için çok katmanlı güvenlik alt yapısı ile geliştirilir.
  • Raporlama: Tüm ürünler, müşteri ihtiyaçları ve yasal mercilerin her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilir.